הרשמה למוסד

• הזמנת רכש ע"ש אוניברסיטת בר אילן מספר ח.פ 580063683
• במקום "הזמנת רכש" ניתן גם להעלות "מכתב התחייבות לתשלום" או לבצע העברה בנקאית, לפקודת אוניברסיטת בר אילן: בנק מס' 20 בנק מזרחי, סניף 414, חשבון 437880 ולעלות אישור